27th pro.2016

VirtualBox – Instalacija na Ubuntu 14.04 LTS

by Goran Krstičević

VirtualBox je više-platformska virtualizacijska aplikacija koja omogućava da se na stvarnom računalu u aktivnom primarnom operacijskom sustavu (host) instalira i pokreće više virtualnih gostujućih operacijskih sustava (guest) istovremeno.

Može se instalirati i pokrenuti više virtualnih računala prema želji – praktične granice su “snaga” procesora, diskovni prostor i memorija računala. VirtualBox može pokretati sve verzije Windowsa, Linux te mnoge druge operacijske sustave.