01st ruj.2014

MultiSystem LiveUSB Tool

by Goran Krstičević

MultiSystem LiveUSB Tool predstavlja odličan alat za kreiranje MultiBoot USB Flash Drivea, odnosno omogućuje postavljanje više Live Linux distribucija i ostalih alata na USB Flash Drive sa kojeg se kasnije pokreću.

multisystem-liveusb-tool-01

MultiSystem LiveUSB Tool napravljen je za Linux operativne sustave, a preduvjeti za korištenje nalaze se u nastavku:

 • Ubuntu Linux ili Ubuntu Based operativni sustav
 • USB Flash Drive
 • Pristup Internetu
 • install-depot-multiboot.sh.tar.bz2

Kako instalirati MultiSystem LiveUSB Tool?

 1. Preuzmite install-depot-multisystem.sh.tar.bz2 i spremite na Desktop (radnu površinu)
 2. Raspakirajte install-depot-multisystem.sh.tar.bz2 (desni klik – Extract Here)
 3. Otvorite terminal i unesite sljedeće naredbe jednu po jednu.

Kako koristiti MultiSystem LiveUSB Tool?

 1. Umetnite USB Flash Drive
 2. Pokrenite MultiSystem
 3. Odaberite USB Flash Drive sa liste i odaberite Validate
 4. Sada jednostavno ‘prevucite’ željenu ISO presliku u prozor ‘Drag/Drop ISO/img’ kako bi dodali distribuciju